Kierowcy oślepiają światłem stopu

Bardzo często poruszając się pojazdem po zmroku możemy spotkać się z sytuacją, kiedy jadący przed nami kierowcy oślepiają światłem stopu. Zdenerwowany taką sytuacją Pan Michał zwrócił się do nas z prośbą, aby uświadomić uczestnikom...