Dyżury aptek w Kościanie

Plan dyżurów aptek w Kościanie w 2020 roku.

Plan dyżurów aptek w Kościanie w 2019 roku.

Harmonogram dyżurów aptek w Kościanie w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2020 roku.


Zasady dyżurów aptek w Kościanie:

1) Dyżury aptek w powiecie kościańskim od poniedziałku do piątku trwają od godz. 22:00 do godz. 7:30 dnia następnego, z zastrzeżeniem pkt 4)

2) Dyżury aptek w Kościanie w soboty trwają od godz. 21:00 do godz. 10:00 dnia następnego, również z zastrzeżeniem pkt 4)

3) Dyżury aptek w Kościanie w niedziele trwają od godz. 20:00 do godz. 7:30 dnia następnego, także z zastrzeżeniem pkt 4)

4) Dyżury w dni ustawowo wolne od pracy trwają natomiast od godz. 7:30 do godz. 7:30 dnia następnego, a w przypadku gdy ten dzień przypadnie na niedzielę to dyżur trwa do godziny 10.00.

Plan dyżurów aptek w Kościanie w styczniu:

L.p.Nazwa aptekiAdresTermin dyżuru
1Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 91 stycznia 2020
2CentralnaKościan, Rynek 192 stycznia 2020
3Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 543 stycznia 2020
4DOZ Apteka Ddan o Zdrowie (Na Deptaku)Kościan, ul. Wrocławska 224 stycznia 2020
5GrodzkaKościan, ul. Rynek 285 stycznia 2020
6DOZ Apteka Ddan o Zdrowie (Nacławska) Kościan, ul. Nacławska 11/16 stycznia 2020
7CentralnaKościan, ul. Rynek 197 stycznia 2020
8Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a8 stycznia 2020
9Apteka z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 119 stycznia 2020
10GrodzkaKościan, ul. Rynek 2810 stycznia 2020
11Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E11 stycznia 2020
12CentralnaKościan, ul. Rynek 19 12 stycznia 2020
13Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5413 stycznia 2020
14Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland) Kościan, al. Kościuszki 914 stycznia 2020
15GrodzkaKościan, ul. Rynek 28 15 stycznia 2020
16ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c16 stycznia 2020
17CentralnaKościan, ul. Rynek 19 17 stycznia 2020
18Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 54 18 stycznia 2020
19DOZ Apteka Ddan o Zdrowie (Na Deptaku) Kościan, ul. Wrocławska 22 19 stycznia 2020
20GrodzkaKościan, ul. Rynek 2820 stycznia 2020
21DOZ Apteka Ddan o Zdrowie (Nacławska) Kościan, ul. Nacławska 11/121 stycznia 2020
22CentralnaKościan, ul. Rynek 1922 stycznia 2020
23Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E 23 stycznia 2020
24Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 11 24 stycznia 2020
25GrodzkaKościan, ul. Rynek 2825 stycznia 2020
26Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a26 stycznia 2020
27CentralnaKościan, ul. Rynek 1927 stycznia 2020
28Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5428 stycznia 2020
29Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland) Kościan, al. Kościuszki 929 stycznia 2020
30GrodzkaKościan, ul. Rynek 28 30 stycznia 2020
31ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c 31 stycznia 2020

Plan dyżurów aptek w Kościanie w lutym:

L.p.Nazwa aptekiAdresTermin
dyżuru
32CentralnaKościan, ul. Rynek 19 1 lutego
2020
33Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 2 lutego
2020
34DOZ Apteka Ddan o Zdrowie (Na Deptaku) Kościan, ul. Wrocławska 22 3 lutego 2020
35Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 4 lutego 2020
36DOZ Apteka Ddan o Zdrowie (Nacławska) Kościan, ul. Nacławska 11/1 5 lutego 2020
37CentralnaKościan, ul. Rynek 19 6 lutego 2020
38Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco) Kościan, ul. Śmigielska 53a 7 lutego 2020
39Apteka Z plusem Kościan, ul. Szczepanowskiego 11 8 lutego 2020
40Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 9 lutego 2020
41Apteka Z misiem Kościan, ul. Śmigielska 12E 10 lutego 2020
42Centralna Kościan, ul. Rynek 19 11 lutego 2020
43Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 12 lutego 2020
44Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland) Kościan, al. Kościuszki 9 13 lutego 2020
45Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 14 lutego 2020
46Arnica Kościan, os. Jagiellońskie 82c 15 lutego 2020
47Centralna Kościan, ul. Rynek 19 16 lutego 2020
48Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 17 lutego 2020
49DOZ Apteka Ddan o Zdrowie (Na Deptaku) Kościan, ul. Wrocławska 22 18 lutego 2020
50Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 19 lutego 2020
51DOZ Apteka Ddan o Zdrowie (Nacławska) Kościan, ul. Nacławska 11/1 20 lutego 2020
52Centralna Kościan, ul. Rynek 19 21 lutego 2020
53Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco) Kościan, ul. Śmigielska 53a 22 lutego 2020
54Apteka Z plusem Kościan, ul. Szczepanowskiego 11 23 lutego 2020
55Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 24 lutego 2020
56Apteka Z misiem Kościan, ul. Śmigielska 12E 25 lutego 2020
57Centralna Kościan, ul. Rynek 19 26 lutego 2020
58Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 27 lutego 2020
59Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland) Kościan, al. Kościuszki 9 28 lutego 2020
60Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 29 lutego 2020

Plan dyżurów aptek w Kościanie w marcu:

61ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c1 marca 2020
62.CentralnaKościan, ul. Rynek 192 marca 2020
63Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 543 marca 2020
64Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a4 marca 2020
65GrodzkaKościan, ul. Rynek 285 marca 2020
66DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/16 marca 2020
67CentralnaKościan, ul. Rynek 197 marca 2020
68DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Na Deptaku)Kościan, ul. Wrocławska 228 marca 2020
69Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 119 marca 2020
70GrodzkaKościan, ul. Rynek 2810 marca 2020 
71Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E11 marca 2020
72Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a12 marca 2020
73Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5413 marca 2020
74Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 914 marca 2020
75GrodzkaKościan, ul. Rynek 2815 marca 2020
76ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c16 marca 2020
77CentralnaKościan, ul. Rynek 1917 marca 2020
78Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5418 marca 2020
79DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Na Deptaku)Kościan, ul. Wrocławska 2219 marca 2020
80GrodzkaKościan, ul. Rynek 2820 marca 2020
81DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/121 marca 2020
82CentralnaKościan, ul. Rynek 1922 marca 2020
83Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a23 marca 2020
84Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 1124 marca 2020
85GrodzkaKościan, ul. Rynek 2825 marca 2020
86Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E26 marca 2020
87CentralnaKościan, ul. Rynek 1927 marca 2020
88Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5428 marca 2020
89DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/129 marca 2020
90GrodzkaKościan, ul. Rynek 2830 marca 2020
91ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c31 marca 2020

Plan dyżurów aptek w Kościanie w kwietniu:

92CentralnaKościan, ul. Rynek 191 kwietnia 2020
93Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 542 kwietnia 2020
94DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska) Kościan, ul. Nacławska 10/1 3 kwietnia 2020
95GrodzkaKościan, ul. Rynek 284 kwietnia 2020
96Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 95 kwietnia 2020
97CentralnaKościan, ul. Rynek 196 kwietnia 2020
98Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a7 kwietnia 2020
99Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 548 kwietnia 2020
100GrodzkaKościan, ul. Rynek 289 kwietnia 2020
101Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E10 kwietnia 2020
102Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 911 kwietnia 2020
103Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 1112 kwietnia 2020
104CentralnaKościan, ul. Rynek 1913 kwietnia 2020
105GrodzkaKościan, ul. Rynek 2814 kwietnia 2020
106ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c15 kwietnia 2020
107CentralnaKościan, ul. Rynek 1916 kwietnia 2020
108Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5417 kwietnia 2020
109DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/1 18 kwietnia 2020
110GrodzkaKościan, ul. Rynek 2819 kwietnia 2020
111DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/120 kwietnia 2020
112CentralnaKościan, ul. Rynek 1921 kwietnia 2020
113Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a22 kwietnia 2020
114Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 1123 kwietnia 2020
11524 kwietnia 2020
116Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E25 kwietnia 2020
117Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a26 kwietnia 2020
118Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5427 kwietnia 2020
119Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 928 kwietnia 2020
120CentralnaKościan, ul. Rynek 1929 kwietnia 2020
121Arnica Kościan, os. Jagiellońskie 82c 30 kwietnia 2020

Plan dyżurów aptek w Kościanie w maju:

1221 maja 2020
123DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/1 2 maja 2020
124Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 543 maja 2020
1254 maja 2020
126DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/15 maja 2020
127CentralnaKościan, ul. Rynek 196 maja 2020
128Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a7 maja 2020
129Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 118 maja 2020
1309 maja 2020
131Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E10 maja 2020
132CentralnaKościan, ul. Rynek 1911 maja 2020
133Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5412 maja 2020
134Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 913 maja 2020
13514 maja 2020
136ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c15 maja 2020
137CentralnaKościan, ul. Rynek 1916 maja 2020
138Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5417 maja 2020
139DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/118 maja 2020
14019 maja 2020
141DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/120 maja 2020
142CentralnaKościan, ul. Rynek 1921 maja 2020
143Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a22 maja 2020
144Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 1123 maja 2020
145CentralnaKościan, ul. Rynek 1924 maja 2020
146Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E25 maja 2020
147CentralnaKościan, ul. Rynek 1926 maja 2020
148Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5427 maja 2020
149Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 928 maja 2020
150Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 1129 maja 2020
151CentralnaKościan, ul. Rynek 1930 maja 2020
152ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c31 maja 2020

Plan dyżurów aptek w Kościanie w czerwcu:

153Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 541 czerwca 2020
154DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/12 czerwca 2020
1553 czerwca 2020
156DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/14 czerwca 2020
157CentralnaKościan, ul. Rynek 195 czerwca 2020
158Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a6 czerwca 2020
159Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 117 czerwca 2020
1608 czerwca 2020
161Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E9 czerwca 2020
162Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5410 czerwca 2020
163CentralnaKościan, ul. Rynek 1911 czerwca 2020
164Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 912 czerwca 2020
16513 czerwca 2020
166ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c14 czerwca 2020
167CentralnaKościan, ul. Rynek 1915 czerwca 2020
168Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5416 czerwca 2020
169DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Na Deptaku)Kościan, ul. Wrocławska 2217 czerwca 2020
17018 czerwca 2020
171Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a19 czerwca 2020
172CentralnaKościan, ul. Rynek 1920 czerwca 2020
173DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/121 czerwca 2020
174Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 1122 czerwca 2020
17523 czerwca 2020
176Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E24 czerwca 2020
177CentralnaKościan, ul. Rynek 1925 czerwca 2020
178Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5426 czerwca 2020
17927 czerwca 2020
180Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 928 czerwca 2020
181ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c29 czerwca 2020
182CentralnaKościan, ul. Rynek 1930 czerwca 2020

Plan dyżurów aptek w Kościanie w lipcu:

183Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 541 lipca 2020
184DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Na Deptaku)Kościan, ul. Wrocławska 222 lipca 2020
185.GrodzkaKościan, ul. Rynek 283 lipca 2020
186DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/14 lipca 2020
187CentralnaKościan, ul. Rynek 195 lipca 2020
188Apteka  Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a6 lipca 2020
189Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 117 lipca 2020
190GrodzkaKościan, ul. Rynek 288 lipca 2020
191Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 99 lipca 2020
192CentralnaKościan, ul. Rynek 1910 lipca 2020
193Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5411 lipca 2020
194Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E12 lipca 2020
195GrodzkaKościan, ul. Rynek 2813 lipca 2020
196ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c14 lipca 2020
197CentralnaKościan, ul. Rynek 1915 lipca 2020
198Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5416 lipca 2020
199DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Na Deptaku)Kościan, ul. Wrocławska 2217 lipca 2020
200GrodzkaKościan, ul. Rynek 2818 lipca 2020
201DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/119 lipca 2020
202CentralnaKościan, ul. Rynek 1920 lipca 2020
203Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a21 lipca 2020
204Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 1122 lipca 2020
205GrodzkaKościan, ul. Rynek 2823 lipca 2020
206Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E24 lipca 2020
207CentralnaKościan, ul. Rynek 1925 lipca 2020
208Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5426 lipca 2020
209Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 927 lipca 2020
210GrodzkaKościan, ul. Rynek 2828 lipca 2020
211ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c29 lipca 2020
212CentralnaKościan, ul. Rynek 1930 lipca 2020
213Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5431 lipca 2020

Plan dyżurów aptek w Kościanie w sierpniu:

214DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Na Deptaku)Kościan, ul. Wrocławska 221 sierpnia 2020
215GrodzkaKościan, ul. Rynek 282 sierpnia 2020
216DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/13 sierpnia 2020
217CentralnaKościan, ul. Rynek 194 sierpnia 2020
218Apteka  Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a5 sierpnia 2020
219Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 116 sierpnia 2020
220GrodzkaKościan, ul. Rynek 287 sierpnia 2020
221Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E8 sierpnia 2020
222CentralnaKościan, ul. Rynek 199 sierpnia 2020
223Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5410 sierpnia 2020
224Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 911 sierpnia 2020
225GrodzkaKościan, ul. Rynek 2812 sierpnia 2020
226ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c13 sierpnia 2020
227CentralnaKościan, ul. Rynek 1914 sierpnia 2020
228Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5415 sierpnia 2020
229DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Na Deptaku)Kościan, ul. Wrocławska 2216 sierpnia 2020
230GrodzkaKościan, ul. Rynek 2817 sierpnia 2020
231DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/118 sierpnia 2020
232CentralnaKościan, ul. Rynek 1919 sierpnia 2020
233Apteka  Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a20 sierpnia 2020
234Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 1121 sierpnia 2020
235GrodzkaKościan, ul. Rynek 2822 sierpnia 2020
236Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E23 sierpnia 2020
237CentralnaKościan, ul. Rynek 1924 sierpnia 2020
238Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5425 sierpnia 2020
239Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a26 sierpnia 2020
240GrodzkaKościan, ul. Rynek 2827 sierpnia 2020
241ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c28 sierpnia 2020
242CentralnaKościan, ul. Rynek 1929 sierpnia 2020
243Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 930 sierpnia 2020
244DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Na Deptaku)Kościan, ul. Wrocławska 2231 sierpnia 2020

Plan dyżurów aptek w Kościanie we wrześniu:

245GrodzkaKościan, ul. Rynek 281 września 2020
246DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/12 września 2020
247CentralnaKościan, ul. Rynek 193 września 2020
248Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a4 września 2020
249Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 115 września 2020
250GrodzkaKościan, ul. Rynek 286 września 2020
251Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E7 września 2020
252CentralnaKościan, ul. Rynek 198 września 2020
253Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 549 września 2020
254Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 910 września 2020
255GrodzkaKościan, ul. Rynek 2811 września 2020
256ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c12 września 2020
257CentralnaKościan, ul. Rynek 1913 września 2020
258Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5414 września 2020
259DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Na Deptaku)Kościan, ul. Wrocławska 2215 września 2020
260GrodzkaKościan, ul. Rynek 2816 września 2020
261DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/117 września 2020
262CentralnaKościan, ul. Rynek 1918 września 2020
263Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a19 września 2020
264Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 1120 września 2020
265GrodzkaKościan, ul. Rynek 2821 września 2020
266Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E22 września 2020
267CentralnaKościan, ul. Rynek 1923 września 2020
268Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5424 września 2020
269Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 925 września 2020
270GrodzkaKościan, ul. Rynek 2826 września 2020
271ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c27 września 2020
272CentralnaKościan, ul. Rynek 1928 września 2020
273Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5429 września 2020
274DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Na Deptaku)Kościan, ul. Wrocławska 2230 września 2020

Plan dyżurów aptek w Kościanie w październiku:

275GrodzkaKościan, ul. Rynek 281 października 2020
276DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/12 października 2020
277CentralnaKościan, ul. Rynek 193 października 2020
278Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 544 października 2020
279Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 115 października 2020
280GrodzkaKościan, ul. Rynek 286 października 2020
281Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E7 października 2020
282CentralnaKościan, ul. Rynek 198 października 2020
283Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 549 października 2020
284Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 910 października 2020
285GrodzkaKościan, ul. Rynek 2811 października 2020
286ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c12 października 2020
287CentralnaKościan, ul. Rynek 1913 października 2020
288Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5414 października 2020
289DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Na Deptaku)Kościan, ul. Wrocławska 2215 października 2020
290GrodzkaKościan, ul. Rynek 2817 października 2020
291DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/115 października 2020
292CentralnaKościan, ul. Rynek 1918 października 2020
293Apteka  Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a19 października  2020
294Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 1120 października 2020
295GrodzkaKościan, ul. Rynek 2821 października 2020
296Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E22 października 2020
297CentralnaKościan, ul. Rynek 1923 października 2020
298Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5424 października 2020
299DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/125 października 2020
300GrodzkaKościan, ul. Rynek 2826 pażdzernika 2020
301ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c27 października 2020
302CentralnaKościan, ul. Rynek 1928 października 2020
303Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5429 października 2020
304DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Na Deptaku)Kościan, ul. Wrocławska 2230 października 2020
305Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 931 października 2020

Plan dyżurów aptek w Kościanie w listopadzie:

306GrodzkaKościan, ul. Rynek 281 listopada 2020
307CentralnaKościan, ul. Rynek 192 listopada 2020
308Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a3 listopada 2020
309Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 114 listopada 2020
310GrodzkaKościan, ul. Rynek 285 listopada 2020
311Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E6 listopada 2020
312CentralnaKościan, ul. Rynek 197 listopada 2020
313Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 548 listopada 2020
314Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 99 listopada 2020
315GrodzkaKościan, ul. Rynek 2810 listopada 2020
316DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Na Deptaku)Kościan, ul. Wrocławska 2211 listopada 2020
317CentralnaKościan, ul. Rynek 1912 listopada 2020
318Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5413 listopada 2020
319ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c14 listopada 2020
320GrodzkaKościan, ul. Rynek 2815 listopada 2020
321DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/116 listopada 2020
322CentralnaKościan, ul. Rynek 1917 listopada 2020
323Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5418 listopada 2020
324Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 1119 listopada 2020
325GrodzkaKościan, ul. Rynek 2820 listopada 2020
326Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E21 listopada 2020
327CentralnaKościan, ul. Rynek 1922 listopada 2020
328Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5423 listopada 2020
329Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 924 listopada 2020
330GrodzkaKościan, ul. Rynek 2825 listopada 2020
331ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c26 listopada 2020
332CentralnaKościan, ul. Rynek 1927 listopada 2020
333Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5428 listopada 2020
334DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Na Deptaku)Kościan, ul. Wrocławska 2229 listopada 2020
335GrodzkaKościan, ul. Rynek 2830 listopada 2020

Plan dyżurów aptek w Kościanie w grudniu:

336DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/11 grudnia 2020
337CentralnaKościan, ul. Rynek 192 grudnia 2020
338Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 543 grudnia 2020
339Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 114 grudnia 2020
340GrodzkaKościan, ul. Rynek 285 grudnia 2020
341Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E6 grudnia 2020
342CentralnaKościan, ul. Rynek 197 grudnia 2020
343Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 548 grudnia 2020
344Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 99 grudnia 2020
345GrodzkaKościan, ul. Rynek 2810 grudnia 2020
346ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c11 grudnia 2020
347CentralnaKościan, ul. Rynek 1912 grudnia 2020
348Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a13 grudnia 2020
349DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Na Deptaku)Kościan, ul. Wrocławska 2214 grudnia 2020
350GrodzkaKościan, ul. Rynek 2815 grudnia 2020
351DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/116 grudnia 2020
352CentralnaKościan, ul. Rynek 1917 grudnia 2020
353GrodzkaKościan, ul. Rynek 2818 grudnia 2020
354Apteka Dbam o Zdrowie (Kaufland)Kościan, al. Kościuszki 919 grudnia 2020
355GrodzkaKościan, ul. Rynek 2820 grudnia 2020
356ArnicaKościan, os. Jagiellońskie 82c21 grudnia 2020
357CentralnaKościan, ul. Rynek 1922 grudnia 2020
358Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5423 grudnia 2020
359DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Nacławska)Kościan, ul. Nacławska 10/124 grudnia 2020
360Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco)Kościan, ul. Śmigielska 53a25 grudnia 2020
361Apteka Z misiemKościan, ul. Śmigielska 12E26 grudnia 2020
362CentralnaKościan, ul. Rynek 1927 grudnia 2020
363Św. ŁukaszKościan, ul. Szkolna 5428 grudnia 2020
364DOZ Apteka Dbam o Zdrowie (Na Deptaku)Kościan, ul. Wrocławska 2229 grudnia 2020
365GrodzkaKościan, ul. Rynek 2830 grudnia 2020
366Apteka Z plusemKościan, ul. Szczepanowskiego 1131 grudnia 2020