Stopka redakcyjna

Portal Kościan na sygnale znajduje się w Rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3822.

Redakcja: 64-000 Kościan, Pl. Wolności 21.
Dane kontaktowe: Redaktor Robert Sekuła, 64-000 Kościan, Pl. Wolności 21,
tel. 727 92 33 43, e-mail: kosciannasygnale@gmail.com.
Zespół redakcyjny: Robert Sekuła, Bartosz Sekuła.
Opracowanie graficzne: Lokal Media Plus.