Jednostki

JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
NA TERENIE 
POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Na terenie powiatu Kościańskiego funkcjonuje aktualnie 58 jednostek OSP podzielonych na dwa typy: „S” oraz „M”.
Jednostki te swoimi siłami wspierają zawodowych strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Dzięki wsparciu samorządów terytorialnych oraz innych instytucji na bieżąco doposażane są w nowy specjalistyczny sprzęt stosowany podczas akcji ratowniczych. Ratownicy OSP także na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach co przekłada się na ich profesjonalne działanie podczas akcji ratowniczych.

Poniżej przedstawiamy wykaz jednostek OSP wchodzących w skład KSRG ( Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego ) oraz jednostek typu „S”.

WYKAZ JEDNOSTEK 


Miasto Kościan


OSP Kościan


Gmina Kościan


OSP Racot

OSP Gryżyna

OSP Turew

OSP Kokorzyn

OSP Spytkówki

OSP Bonikowo


Gmina Krzywiń


OSP Krzywiń

OSP Jerka

OSP Bieżyń

OSP Kopaszewo

OSP Żelazno

OSP Łuszkowo

OSP Bielewo


Gmina Czempiń 


OSP Czempiń

OSP Głuchowo

OSP Słonin

OSP Stary Gołębin

OSP Srocko Wielkie

OSP Gorzyce


Gmina Śmigiel


OSP Śmigiel

OSP Stare Bojanowo

OSP Czacz

OSP Bronikowo

OSP Żegrówko