Ogólnopolska policyjna akcja „Świeć Przykładem”

1 października 2018 roku policja w całym kraju przeprowadziła akcję informacyjno-edukacyjną „Świeć Przykładem”. W ramach akcji „Świeć Przykładem” policjanci rozdawali odblaski niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. W akcję włączyło się również Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym...