Doskonalenie umiejętności strażaków w marcu

W marcu strażacy z JRG i ochotnicy z całego powiatu doskonalali swoje umiejętności z różnych zakresów ratownictwa. Strażacy JRG Kościan udoskonalili swoje umiejętności z tematów obejmujące środki gaśnicze, pożary wewnętrzne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej....