Powierzono pełnienie obowiązków zastępcy komendanta i dowódcy JRG

Z dniem 3 czerwca 2024 roku st. kpt. Piotrowi Foremskiemu powierzono pełnienie obowiązków zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Kpt. Szymonowi Kaźmierczakowi powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Z dniem 3...