Obóz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Od soboty, przez tydzień trwał obóz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Kościan. Młodzi adepci sztuki pożarniczej zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia w przyszłości działań ratowniczo-gaśniczych. Od soboty, 2 lipca do 9 lipca, w...