Czek dla szpitalnej sterylizatorni

Jan Dziedziczak przekazał czek dla szpitalnej sterylizatorni. To dotacja udzielona na doposażenie centralnej sterylizatorni kościańskiego szpitala. W środę, 10 listopada, przed SP ZOZ w Kościanie Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów...