Wyciekły dane osobowe funkcjonariuszy

W internecie wyciekły dane osobowe ponad 20 000 funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej (także ochotniczej) i innych. Każdy mógł pobrać plik Excela, w którym znajdowały się nazwiska, numery telefonów, PESEL-e, e-maile (służbowe lub prywatne), a...