Odzyskano przedmioty pochodzące z kradzieży

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kościanie odzyskano przedmioty pochodzące z kradzieży z włamaniem. Dnia 15 lutego 2019r. Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział II Karny postanowił zwrócić dowody rzeczowe w sprawie o popełnienie przestępstw...