Oszukiwał wskazania tachografu przez użycie magnesu

Kierowca przy użyciu magnesu oszukiwał wskazania tachografu, wykonując „inne prace”. Teraz zapłaci 2 tys. kary. Wykonana przez „Krokodylki” kontrola pojazdu w Kościanie wykazała wykonywanie przewozu z naruszeniem przepisów. Kierowca wykorzystał ustawienie tachografu na funkcję...